גט פרינט - דפוס מצוין לעסקים וחברות Get Print
מידע ותנאים וגילוי נאות

מידע ותנאים וגילוי נאות

 גט פרינט מקבוצת וירטואל פרטנר, פועלת על מנת להביא מעטפת הפקת דפוס ומיתוג

כחלק בלתי נפרד מתפיסת השירות שלנו, אנו בוחרים לפעול ולעבוד בשקיפות מירבית תוך השמת ערך הלקוח בראש.

 1. תנאי השימוש והשירות
 2. .אנא קראו את תנאי השירות כפי שהם, תנאי השירות מכילים מידע חשוב בנוגע לזכויות, הסעד המשפטי וחובות המשתמשים באתר, תנאי השירות כוללים  סעיף שמסדיר את סמכות השיפוט המקומית לסכסוכים משפטיים. והתחייבויות הצדדים לעמידה בחוקים ותקנות רלוונטיות.
 3. הפנייה בלשון זכר ננקטה הינה מטעמי נוחות בלבד. וכי תקנון זה מופנה ומיועד לנשים וגברים כאחד ויש לראותו ככזה.
 4. טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש – נא הימנע מכל שימוש באתר.
 5. מבוא
 6. גט פרינט מקבוצת וירטואל פרטנר (להלן: "החברה"), הינה חברה המתמחה מנעל שישים שנה ביצור שיווקו ומכירה של מעדני בשר, ומגבן רחב של מוצרי צריכה ומזון. במסגרת סניפיה הפזורים בארץ (להלן: "המוצרים").
 7. החברה מפעילה אתר אינטרנט אשר מעניק פלטפורמה נוחה ובטוחה להמחשה של חלק ממגוון המוצרים אשר החברה מספקת.
 8. תקנון זה נועד להגדיר את תנאי השימוש באתר האינטרנט של החברה (להלן:" אתר החברה" ו/או "אתר האינטרנט").
 9. הוראות תקנון זה חלות על כל שימוש שיעשה על ידך באתר החברה בין אם באמצעות האתר ובין עם באמצעות יישומון ו/או כלים אחרים , ומהוות את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הוראות התקנון.
 10. השירותים אותם מספקת החברה באמצעות אתר האינטרנט שלה ו/או באמצעות יישומים המתאימים לנייד, הופכים את המידה המצוי בהם לזמין  על ידי שימוש באתר. אי לכך אתה מסכים לציית ולפעול ע"פ תנאי השירות (להלן:"התנאים"), במידה ואתה לא מעוניין  להפוך למשתמש/ת רשום של השירותים. תנאים אלה חלים על הגישה שלך ולשימוש באתר והשירותים ושאר התוכנים המצויים בו.
 11. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר. ביצוע פעולות על ידך, משמעותן הסכמתך המלאה לאשר נאמר בתקנון.
 12. כותרת סעיפי התקנון נועדו לנוחות הקורא בלבד ולא תשמשנה בשום צורה כפרשנות לתוכן הסעיפים.
 13. השימוש באתר מותר אך ורק, ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) לרבות האמור במדיניות הפרטיות ובכפוף לכל דין ואלה מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתיעשה במסגרת זו. השימוש באתר לרבות גלישה ו/או ביקור באתר ו/או מהווים הסכמה מפורשת מצדך המשתמש לתנאים כאמור.
 14. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן, ושומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. ויובהר, נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע הינו הנוסח המפורסם באתר.
 15. האתר הינו פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע, וניתן לעשות בו שימוש לרבות ביצוע הזמנות בכל עת. עם זאת ייתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטת החברה, אשר עלולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל כך.
 16. מובהר בזאת כי החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר במלואו או בחלקו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כך מבלי שלמשתמש יהיו טענות כנגדה בשל כך.
 17. ניתן לקבל מענה, לכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לאתר, ע"י ייצרת קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה אשר פועל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד17:00 בטלפון שמספרו הוא: 0765-606095, וכן בדוא”ל שכתובתו היא: [email protected] מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות מוקד שירות הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגדה בשל כך.
 18. תנאי שימוש אלה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בעל פה, בנוגע לנושאו. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה מכל סוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש ו/או המוצר שהתקבל, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.
 19. מושגי מפתח
 20. "תוכנן החברה " פירושו כל התוכנים המופיעים באתר החברה או שירותיו, לרבות כל תוכן ברישיון מצד שלישי, לא כולל תוכני רישום משתמש.
 21. "תקופת בקשת הזמנה" פירושה פרק הזמן החל ממועד ביצוע ההזמנה ע"י המשתמש (כפי שנקבע על ידי החברה בשיקול דעתה הבלעדי), ועד למועד בו מאשרת ו/או דוחה החברה את תוכן ההזמנה ואת מועד הספקתה בפועל .
 22. "תוכן" פירוש טקסט, גרפיקה, תמונות, מוסיקה, תוכנות ,אודיו, וידאו, מידע או חומרים אחרים. ו/או כל התוכן שמשתמש נחשף לו מאת החברה כגון: הודעות, קבצים, מפרסם, באתר או שירותים אותם מעניקה החברה אשר מופיעים באתר לצורך המחשה בלבד.
 23. "משתמש" פירושו אדם שמבקש לערוך הזמנה של מוצרים באמצעות שימוש באתר החברה או בשירותים הנלווים לו.
 24. "מאגרי מידע" כל מידע אשר הוזן ע"י המשתמש, החברה ו/או כל צד שלישי, כחלק תהליך השירות ונשמר באתר ו/או בשרתי החברה, והופך להיות מידע השייך לחברה.
 25. "רישום" פירושה הזנת פרטים אישיים באתר ע"י משתמש.
 26. מאגר המידע והשימוש בו
 27. הנתונים הנאספים אודות המשתמש שצוינו לעיל נשמרים במאגר המידע הרשום של החברה. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע האמור על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין ולשם המטרות הבאות: לאפשר שימוש יעיל ונוח למשתמש, ניהול חשבון המשתמש, לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לנתח ולמסור מידע.
 28. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות לשירותים שונים והטבות של החברה אשר ניתנים במסגרת שימושו של המשתמש בשירותי החברה באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, ברשתות החברתיות, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.
 29. המשתמש רשאי לבחור שלא לספק לחברה מידע מסוים, אולם הדבר יגרום לכך שלא יוכל לעשות שימוש במאפיינים מסוימים באתר מכיוון שמידע כאמור נדרש על מנת שירשם לשירותי החברה לרבות ביצוע הזמנות באתר.
 30. כמו כן, החברה עושה שימוש בטכנולוגיות שונות על מנת לאסוף מידע מהמכשיר הנייד ו/או המחשב של המשתמש ואודות פעילות המשתמש באתר לצורך שיפור חווית המשתמש.
 31. המשתמש מאשר לחברה לבצעה שימוש בטכנולוגיות העומדות לרשותה לצורך יאסוף המידע באופן אוטומטי מהמכשיר הנייד ו/או הדפדפן כאשר הוא מבקר באתר. המידע כאמור כולל אינטרנט סלולארי, כתובת IP, סוג הדפדפן ושפת הדפדפן, זמני גישה, התוכן של “עוגיות” (cookies) שלא נמחק, אשר הדפדפן של המשתמש קיבל מהחברה בעבר וכתובת האתר המפנה.
 32. המידע שתשיג החברה באופן זה, יאפשר לה להתאים את השירותים שהיא מציעה למשתמש, על מנת לפרסם פרסומים מותאמים אישית ולמדוד את האפקטיביות הכוללת של פרסום מקוון, תוכן, תכנות או פעילויות אחרות שלה.
 33. קניין רוחני
 34. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לחברה ומשמשות כקניינה הבלעדי, וכל שימוש במי מתכני האתר שלא על ידה ו/או הסכמתה בכתיב לעשות כן, תחשב כהפרה של כללי תקנון זה ופגיעה בקניינה הרוחני והפרתי.
 35. הבעלות וזכויות הקניין הרוחני בתכנים של צדדים שלישיים, לרבות תמונות אשר מופיעות באתר, הינם הרכוש של בעלי התכנים, ועשויים להיות כפופים לתנאי שימוש של צדדים שלישיים שהעניקו לג'וליה מעדני בשר רישיון כדין לגבי תוכן כאמור (להלן: “הסכמי צדדים שלישיים”). החברה אינה טוענת לזכויות בעלות ואינה נוטלת כל אחריות לגבי כל סוג של תוכן מסוג זה המוצג באתר. המשתמש מאשר כי התנאים של הסכמי צדדים שלישיים כאמור יחייבו אותו בקשר עם שימוש שיעשה בשירות, לרבות כל שינויים עתידיים בהסכמי הצדדים השלישיים.
 36. למען הסר ספק, החברה מכבדת את זכויותיהם של צדדים שלישיים ונוקטת בצעדים הנדרשים על מנת שלא להפר כל זכות של צדדים שלישיים. ככל ונפגעו זכויותיו של צד שלישי בתום לב ניתן לדווח לג'וליה מעדני בשר על הפרת זכויות קניין רוחני בטלפון ובדוא”ל אשר פרטיהם מופיעים בתנאי שימוש אלה.
 37. שמירת סודיות ואבטחת מידע
 38. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל שניתן, על סודיות המידע אשר מצוי ברשותה. ועל כן, פועלת החברה באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר לרבות, אך לא רק, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. החברה תפעל נגד כל פעילות כאמור בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 39. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן באתר.
 40. עם זאת, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה.
 41. כמון כן, ו ע"פ חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
 42. אם המידע שבמאגר המידע של החברה משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 43. כמו כן, החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על כך הודעה באתר החברה.
 44. היעדר אחריות
 45. הצדדים מאשרים בזאת כי, החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו משתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
 46. המשתמש נותן הסכמתו לכך כי על החברה ו/או מי מטעמה לא תחול כל אחריות באשר היא בגין נזק ישיר ו/או עקיף, נזק מקרי, דמי נזיקין עונשים, נזק מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין ו/או אי התאמה בין המוצג באתר לבין המוצר שיתקבל. וכי המוצג באתר הינו להמחשה בלבד, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקשר עם הספקתם של המוצרים וההזמנה ו/או באי הספקתם של המוצרים בהזמנה, או בקשר עם כל מידע, תוכן, מוצר, שירות שהושגו ו/או הוצגו באמצעות המערכת והשימוש באתר החברה, ו/או בשל תקלות תוכנה ו/או ציוד קצה, קווי תקשורת ו/או בקשר לכל נזק או הפסד הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש במערכת ובאתר החברה, בין בהתבסס על ההסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו עם נודעה לחברה ו/או מי מטעמה על האפשרות של נזק או הפסד דמי נזיקין כאמור.
 47. כמו כן, ידוע למשתמש כי, הנתונים והמידע המופיעים באתר ניתנים לשינוי והינם לצורך המחשה בלבד. ולעתים מוצגים על ידי צדדים שלישיים לרבות, אך לא רק, יצרנים, ספקים ו/או יבואנים, ועל כן החברה לא תישא בכל אחריות בנוגע לנתונים והמידע על המוצרים וכן המוצגים המוצגים באתר, כאמור לעיל.
 48. היה ונפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר כפי שהוא מופיע באתר החברה לרבות טעות במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. ובמקרים כאמור תהא החברה רשאית לבטל את העסקה.
 49. לא ניתן ליחס לחברה דעה לגבי אופיים ו/או טיבם של המוצרים ו/או התכנים המוצגים באתר האינטרנט שלה.
 50. כל התכתובות המופיעות בעת מילוי טופסי ההזמנה והמייצגים אשר מוצגים באתר האינטרנט של החברה יהוו ראיה לכאורה לנכונותם.
 51. יודגש כי החברה, עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי המידע על המוצרים ו/או המוצגים המופיעים באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כפי שאלה מופיעים באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו ומרכיביו של כל מוצר ומוצר על בטרם ביצוע ההזמנה. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית להתאמות הנ"ל וכי על המזמין לוודא באופן עצמאי כי המוצר שהזמין מאת החברה תואם את דרישותיו בטרם יבצע את ההזמנה.
 52. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי הקישורים המצויים באתר, ככל ואלו יופיעו, יהיו תקינים ו/או יובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אין משמעו כי תוכן האתר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני.
 53. המשתמש מאשר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר.
 54. התחייבויות המשתמש
 55. המשתמש מתחייב כי לא יבצע בהמצאות האתר כל שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו באתר.
 56. המשתמש מודע לכך כי במידה ויבצעה כל פעולה הנוגדת את האמור בתקנון זה, תהיה החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום את גישתו של המשתמש באתר.
 57. כמו כן, לחברה תהיה הזכות לדרוש מאת המשתמש פיצוי בגין נזקיה הישירים ו/או העקיפים אשר נגרמו לה ו/או למי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה הוצאות תשלום שכ”ט עו”ד והוצאות משפט. בשל מחדלי המשתמש כאמור בתקנון זה.
 58. סמכות שיפוט והודעות
 59. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין בנוגע לתנאי ההתקשרות והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום כאמור להלן: בית המשפט המחוזי בב"ש בית המשפט השלום באשקלון.
 60. כל מכתב שישלח לחברה יחשב כמכתב שהגיע למענו תוך 3 ימי עסקים מעת שליחתו בדואר רשום; עם הגעתו באם נמסר אישית לידי נציג החברה,  בכתובתה הרשומה; או תוך 4 שעות ממועד שליחתו בדואר אלקטרוני עד השעה 12:00 ביום חול, כאשר בידי השולח ישנו אישור שליחה ולא נתקבלה הודעה מצד החברה על אי קבלה.
 61. אספקה ומשלוח ותנאים כלליים נוספים
 62. אנו פועלים על מנת לספק את המוצרים בהקדם ככל האפשר, יחד עם זאת, זמן האספקה עומד על כ-21 ימי עסקים אלא אם צוין אחרת במסגרת ההזמנה.
 63. המחירים אשר מוצגים אינם כוללים מע"מ
 64. המחירים אינם כוללים עיצוב גרפי אלא אם צויין אחרת
 65. המחירים אינם כוללים משלוח אלא אם צוין אחרת

לתשומת ליבך: גולשים הביעו עניין גם במאמרים הבאים

גט פרינט Get Print

אנו ספק מוביל של פתרונות הדפסה לעסקים, תוך התמקדות בפתרונות הדפסה חכמים, תוויות ומדבקות בגלילים, הפקת מחברות, ספרים וקטלוגים, פולדרים ונייר משרדי ממותג, מיתוג ועוד. הצוות שלנו מורכב ממומחי דפוס אשר נלהבים לספק שירותי דפוס באיכות גבוהה העונים על הצרכים והדרישות הייחודיות של לקוחותינו. אנו מבינים שלכל עסק יש צרכי הדפסה שונים, ולכן אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם לקוחותינו על מנת לפתח פתרונות מותאמים אישית המותאמים לצרכים הספציפיים שלהם. עם ניסיון של שנים בענף הדפוס, בנינו מוניטין של מתן שירותי דפוס אמינים, יעילים וחסכוניים. טכנולוגיית ההדפסה המתקדמת שלנו מבטיחה שלקוחותינו יקבלו מוצרים באיכות מעולה המסופקים בזמן ובמסגרת התקציב. ב-Get Print, אנו מחויבים למצוינות בכל מה שאנו עושים. אנו מחויבים לספק ללקוחותינו שירות לקוחות יוצא דופן, ואנו שואפים לעלות על הציפיות שלהם בכל דרך אפשרית. בין אם אתם צריכים פתרונות הדפסה לעסק שלכם, חומרי שיווק או צרכי הדפסה אחרים, אנחנו כאן כדי לעזור. עם ניסיון רב בתעשיית הדפוס, צברנו שפע של ידע ומומחיות בכל היבטי הדפוס. מעיצוב, דרך הפקה ועד הפצה, יש לנו הבנה עמוקה של מה שנדרש כדי ליצור חומרים מודפסים שמחים שבחרת בנו כשותף ההדפסה שלך. אנו מצפים להזדמנות לעבוד איתך ולעזור לעסק שלך להצליח.